วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563 09:54

การปฏิบัติการตรวจติดตามของคณะทำงานตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ อำเภอดอนตูม ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพลังงาน และสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้พร้อมด้วยปลัดอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง) ผู้กำกับ สภ.ดอนตูม และ กอ.รมน. จังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ ตำบลสามง่าม ตำบลลำเหย และตำบลห้วยพระ เพื่อตรวจติดตามคำสั่งจังหวัดถึงการผ่อนปรนมาตรการของสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวัง พร้อมคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำมาตรกรผ่อนปรนต่างๆ ขอให้สถานประกอบการมีความตระหนักของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ/ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านกาแฟ ร้านตัดผม ร้านข้าวแกง/ อาหารตามสั่ง  เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และมอบหน้ากาก FACE SHIELD และให้คำแนะนำเรื่องมาตรการผ่อนปรนต่างๆ จากการตรวจพบว่าสถานประกอบการมีการติดป้ายรับบัตรคิว มีกำหนดจุระยะห่าง เจ้าของร้านและลูกค้าใส่หน้ากากอนามัยขณะใช้บริการ มีเจลล้างมือ และมีสมุดลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้มารับบริการ มีกำหนดเขตพื้นที่และทางเข้าออกโดยมีการคัดกรอง และเจลล้างมือ ให้บริการ ส่วนผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน