วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563 09:06

การปฏิบัติการตรวจติดตามของคณะทำงานตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2563เวลา 16.30 น. คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ อำเภอดอนตูม ได้ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานพลังงาน สำนักงานสถิติ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ(ด้านความมั่นคง) สาธารณสุขอำเภอ กรมการสัตว์ทหารบก ผู้กำกับ สภ.ดอนตูม และกอ.รมน.จังหวัด ได้ลงพื้นที่ ต.สามง่าม  เพื่อตรวจติดตาม ตามคำสั่งจังหวัดถึงการผ่อนปรนมาตรการ ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 กับสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านฟิตเนส ร้านซุปเปอร์มาเก็ต ร้านทำเล็บ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้คณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำสถานประกอบการคอยติดตามมาตรการผ่อนปรนต่างๆ จากภาครัฐ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ผลการตรวจสถานประกอบการส่วนมากมีความตระหนักในการป้องกัน แต่ยังมีบางสถานประกอบการที่ยังไม่ทราบการใช้เครื่องมือแอฟฟิเคชั่น(ไทยชนะ)ในการติดตามลูกค้าที่มาใช้บริการ สำหรับประชาชนมีการสวมใส่ หน้ากากอนามัยทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ