วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563 09:05

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ เกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคล สาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) (#) พัฒนาขีดความสามารถด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ , เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน, ลดต้นทุนพลังงาน , ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์

สอบถามและสมัครได้ที่ บริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร 02-1900-955, 090-289-8595 

หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ตั้งแต่ บัดนี้-10 สิงหาคม 2563

**ด่วน จำนวนจำกัด**