วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563 09:46

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดนครปฐม

ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสักการะ, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน, การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดย นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม