วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563 11:40

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวรัชภร นาคขำ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวมัทนา เพ็งสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม SMEsที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1.บจก.เซ็นต์ บิวตี้ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางจากสมุนไพรได้รับอนุมัติวงเงิน 3.00 ลบ. เพื่อสมทบการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

2.บจก.ต้ากี่ 1950 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายซอส ซีอิ๊ว เครื่องปรุงรส ได้รับอนุมัติวงเงิน 3.00 ลบ. เพื่อสมทบทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ลูปท๊อปบนหลังคา