วันอังคาร, 15 กันยายน 2563 09:14

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

วันที่ 10-11 กันยายน 2563 นายธนา พากเพียร ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน พร้อมด้วย นางสาวอรอุมา ชาวนาวิก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ณ โรงแรม  สองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี