วันจันทร์, 02 มิถุนายน 2557 00:00

เชิญเที่ยวงาน นครปฐม EXPO 2014

จังหวัดนครปฐม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานนครปฐม EXPO2014 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557

โดยจัดจำหน่ายสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดนครปฐม ราคาย่อมเยา โดยงานจัด ณ  บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจร่วมกิจกรรมนาทีทอง ราคาสินค้าถูกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป