วันศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2557 14:43

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับสถานประกอบการ

 

ณ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้ว 42 ปี เป็นโรงงานผลิตเส้นหมี่สำเร็จรูป ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานๆ ระดับสากล อาทิ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008, มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน อย. ในระดับดีมาก