วันอังคาร, 07 เมษายน 2558 10:37

นครปฐม EXPO 2015

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดงานแสดงสินค้า นครปฐม EXPO 2015

ในระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2558