รองปลัด สุรพล เปิดกิจกรรมอุตสาหกรรมรักดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และการสัมมนาชี้แจงโครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์

15 ก.พ 2562

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอุตสาหกรรมรักดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และการสัมมนาชี้แจงโครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยียร์ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ