ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัด ก.อุตฯ เปิดการฝึกอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 12 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

23 ม.ค 2562

วันนี้ (23 มกราคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 12 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


พวกเราชาวกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

23 ม.ค 2562

พวกเราชาวกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย   ด้วย 5 วิธีง่ายๆ 1. ยืดอกพกถุงผ้า  2. พกกล่องพร้อมใส่อาหาร  3. พกแก้วน้ำให้ติดกระเป๋า  4. ใช้ซ้ำแทนการทิ้ง  5. คัดแยกขยะรีไซเคิล      คุณพร้อมหรือยัง เริ่มวันนี้ที่ตัวคุณเอง 

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย บรรยายพิเศษ“นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมกับแนวทางสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ Factory 4.0” ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562

19 ม.ค 2562

แพร่ : วันนี้ (19 มกราคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมกับแนวทางสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ Factory 4.0” ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมณ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือในวาระปี 2562 ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับสมาชิกและผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างแท้จริง

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการทอผ้าฝ้ายบ้านทุ่งโฮ้ง จ.แพร่

19 ม.ค 2562

แพร่ : วันนี้ (19 มกราคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.แพร่ พร้อมด้วยนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการทอผ้าฝ้ายบ้านทุ่งโฮ้ง โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมณ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนางยุพิน สายสำเภา ประธานกลุ่มทอผ้าไทยพวน ให้การต้อนรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการทอผ้าฝ้ายบ้านทุ่งโฮ้ง (กลุ่มทอผ้าไทยพวน) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการทอผ้า การย้อมครามหรือย้อมสีธรรมชาติ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้การบริหารจัดการแบบครัวเรือน ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาไทยพวนด้านการทอผ้า ให้กับเยาวชนในชุมชน นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยศูนย์การเรียนรู้ฯดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กับกระทรวงอุตสาหกรรม นำไปสู่การส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ “Young Designer” เพื่อยกระดับผ้าหม้อห้อมพื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ จ .แพร่ สู่สากล ซึ่งถ้าได้รับการออกแบบและดีไซน์รูปแบบใหม่ ๆ จะช่วยยกระดับสินค้าผ้าพื้นเมืองของ จ.แพร่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และจะก้าวสู่ระดับสากลได้ไม่ยาก

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการประกอบกิจการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.แพร่

18 ม.ค 2562

แพร่ : วันนี้ (18 มกราคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.แพร่ พร้อมด้วยนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชม บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ นู้ดเดิ้ล จำกัด โดยมีนายยศธร ล้อเฮงสกุลวงศ์ ให้การต้อนรับ บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ นู้ดเดิ้ล จำกัด เป็นผู้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งเพื่อการส่งออก เข้าร่วมโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงการผลิต การจัดการตลาดและการจัดทำระบบมาตรฐาน BRC เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งลดการซ้ำซ้อนจากการตรวจประเมินสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าให้กับองค์การค้าปลีกในสหราชอาณาจักร จากนั้น นายสมชายฯและคณะ ได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 4 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทำไม้สักแห่งแรกใน จ.แพร่ โดยนำไม้สักที่ถูกสัมปทานมาผลิตเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตกแต่งไม้ เช่น กบไสไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการทำงานไม้ และการส่งเสริมด้านการตลาด จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนมูลได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ...


ปลัดอุตสาหกรรม สั่งตรวจสอบโรงงานในพื้นที่เสี่ยง ยันไม่พบทำให้เกิดฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน กำชับให้ความสำคัญปัญหามลพิษขั้นสุด

18 ม.ค 2562

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณี “เพจหมอแล็บแพนด้า”@MTlikesara ลงเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนว่า ภาคอุตสาหกรรมโรงงานเป็นแหล่งกำเนิดต้นเหตุของฝุ่นละออง PM 2.5 กว่า 30% นั้น จากผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2561) พบว่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ 52 % เกิดจากไอเสียดีเซลจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ , 35 % เกิดจากการเผาชีวมวลจากการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง , 8% เกิดจากฝุ่นละอองทั่วไปและจากการก่อสร้าง , 4 % เกิดจากโรงงานจากปล่องระบาย และ 1 % เกิดจากดินจากบริเวณที่เป็นพื้นดิน ​อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เข้มงวดในการกำกับ ดูแล สถานประกอบการอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงสำรวจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หากพบความผิดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป ​นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไมครอน PM 2.5 จากภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 1) มาตรการป้องกันโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศกำกับดูแลให้โรงงานระบายอากาศตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด 2) มาตรการแก้ไขปัญหาโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรงงานเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศทั่วประเทศ 7,700 โรงงานสุ่มตรวจวัดมลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยง 12 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และราชบุรี) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 มอบหมายให้นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตวังทองหลาง เข้าตรวจสอบโรงงานใน 2 พื้นที่ คือ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และอำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้กำชับให้โรงงานในพื้นที่ระมัดระวังในการประกอบกิจการไม่ให้เกิดมลพิษที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และได้สั่งการให้กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้เข้าตรวจวัดปล่อง หม้อไอน้ำของโรงงานในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เพื่อรายงานผลและ สั่งการต่อไป   ​นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่งรัดขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ (S-Curve) เพื่อลดการเกิดมลภาวะทางอากาศและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ได้อย่างสมดุล และยั่งยืนต่อไป

อ่านต่อ...


รมต.อุตตมฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thai-Czech Business Forum and Networking Lunch ย้ำความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเช็ก

17 ม.ค 2562

  วันนี้ (17 มกราคม 2562) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thai-Czech Business Forum and Networking Lunch จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐเช็ก (Confederation of Industry of the Czech Republic) สถานเอกอัครราชทูตเช็กประจำประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสการมาเยือนประเทศไทยของนายอันเดรย์  บาบิช นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเช็ก โดยมีนางมาร์ธ่า โนวัคโคว่า Minister of Industry and Trade of the Czech Republic นายมาเร็ก ลีบริคกี้ Ambassador of the Czech Republic to the Kingdom of Thailand และคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รมต.อุตตมฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thai-Czech Business Forum and Networking Lunch ย้ำความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเช็ก

17 ม.ค 2562

วันนี้ (17 มกราคม 2562) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thai-Czech Business Forum and Networking Lunch จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐเช็ก (Confederation of Industry of the Czech Republic) สถานเอกอัครราชทูตเช็กประจำประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสการมาเยือนประเทศไทยของนายอันเดรย์  บาบิช นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเช็ก โดยมีนางมาร์ธ่า โนวัคโคว่า Minister of Industry and Trade of the Czech Republic นายมาเร็ก ลีบริคกี้ Ambassador of the Czech Republic to the Kingdom of Thailand และคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ อุตตม เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ Executive Dinner Talk "Technology Disruption การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก"

17 ม.ค 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ งาน Executive Dinner Talk "Technology Disruption การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก" โดยมี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  

อ่านต่อ...


สมอ. เปิดระบบ e-Surveillance ขยายเครือข่าย iTISI เชิญผู้ประกอบการกว่า 2,000 คน ชมการสาธิต โชว์ศักยภาพ สมอ. 4.0

17 ม.ค 2562

วันนี้ (17 มกราคม  2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “Transformation สมอ. 4.0 : iTISI & e-surveillance/NSW” โดยมีนางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม   รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย  พนมชัย  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทำ นำเข้า กว่า 2,000 คน  เข้าร่วมการสัมมนา  ณ อิมแพคเมืองทองธานี   สมอ. ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กร(Transform) สู่ สมอ. 4.0 โดยปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ iTISI ทั้งการอนุญาต การตรวจติดตาม และการชำระค่าบริการต่างๆ สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการของ สมอ. ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งที่ผ่านมา สมอ.     ได้จัดทำระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิคส์ (e-License) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการยื่นขอรับใบอนุญาต ซึ่งจากเดิมผู้ประกอบการต้องเดินทางไปยื่นขอรับใบอนุญาตที่ สมอ. ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ประกอบการ โดย สมอ. ได้พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตแบบ online ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาที่ สมอ. สามารถยื่นขอผ่านเครือข่าย Internet ได้ทันที โดยจากเดิมใช้เวลาออกใบอนุญาต 46 วันทำการ เมื่อใช้เป็นระบบ e-License จะเหลือเพียง 10 วันทำการโดย สมอ. เปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา สมอ. ได้ออกใบอนุญาตผ่านระบบแล้วทั้งหมด 670 ฉบับ และในวันนี้ สมอ. ได้พัฒนาระบบการตรวจติดตามผลภายหลังการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ e-Surveillance ซึ่งเป็นการนำระบบ Digital มาช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งข้อมูลของผู้ได้รับอนุญาต  และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่มีจำนวนจำกัด อีกทั้งใช้หลักการ  Self Declaration  ที่ใช้การนำผลการตรวจสอบด้วยตนเองของผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้ เพื่อเป็นการลดภาระในการตรวจติดตาม นอกจากนี้ สมอ. ยังได้พัฒนายังได้พัฒนาระบบการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมงานบริการด้านอื่นๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment โดยสามารถเชื่อมต่อกับธนาคารกรุงไทยได้สำเร็จ สามารถชำระค่าบริการได้ที่ตู้ ATM สาขาธนาคาร และแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย หรือ Krungthai Next ได้อีกด้วย #Transformation สมอ. 4.0#ขยายเครือข่าย iTISI  

อ่านต่อ...


Page 10 of 257