ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

05 พ.ค 2562

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมภริยา เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ ร่วมคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

05 พ.ค 2562

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมภริยา ร่วมคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   

04 พ.ค 2562

วันนี้ (4 พฤษภาคม  2562) ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 600  คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก

อ่านต่อ...


รปอ.สุรพลฯ ให้ทีมงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบ

03 พ.ค 2562

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) เวลา 12.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ทีมงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine : AVM) จำนวน 1 ตู้ โดยมีสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น ขนมขบเคี้ยว ข้าวปั้น เครื่องดื่มเย็น กาแฟสด ช็อคโกแลต นม เป็นต้น โดยคาดว่าจะติดตั้ง ณ บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าลิฟต์แก้ว อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


การประชุมจัดเตรียมบุคลากรควบคุมเครื่องพ่นหมอกไอน้ำเพื่อลดอุณหภูมิให้กับประชาชนในพื้นที่รับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ริ้วขบวนที่ 3) 

03 พ.ค 2562

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2562) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมบุคลากรควบคุมเครื่องพ่นหมอกไอน้ำเพื่อลดอุณหภูมิให้กับประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพื้นที่รับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ริ้วขบวนที่ 3) วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมบุคลากรควบคุมเครื่องจำนวน 50 คน เพื่อดูแลตรวจสภาพเครื่องพ่นหมอกไอน้ำให้พร้อมใช้งาน โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดสมุปราการ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี ผู้อำนวนการกองกลาง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้อง อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน CIV ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สร้างรายได้ให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

01 พ.ค 2562

ประจวบคีรีขันธ์ : วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ พร้อมด้วย นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ให้การต้อนรับ ณ ชายทะเลทุ่งประดู่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) บ้านทุ่งประดู่ เป็นหมู่บ้าน CIV ที่มีจุดเด่นด้านศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวศึกษาดูวิถีชีวิตการทำประมงชายฝั่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และการห่มทรายเพื่อสุขภาพ เป็นการนวดผ่อนคลายโดยการใช้ทรายจากชายหาด นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ มะพร้าวเคลือบช็อคโกแลต ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และน้ำมันนวดสปา  โดยกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ Big Brother ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ SMEs ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวช็อคโกแลต ส่งเสริมการวิจัยกระบวนการผลิตกะลามะพร้าวแผ่นสำเร็จรูป นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรในการผลิตกะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป   ในการนี้ Big Brother โดย บริษัท สหวิริยา สตีล ได้ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่แก่หมู่บ้านทุ่งประดู่ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมห่มทรายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย  

อ่านต่อ...


รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือและจัดเตรียมการติดตั้งเครื่องพ่นไอหมอกน้ำ

01 พ.ค 2562

  วันนี้ (1 พ.ค. 62) เวลา 08.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางประภาศรี บุญวิเศษณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ร่วมหารือและจัดเตรียมการติดตั้งเครื่องพ่นไอหมอกน้ำ ลดอุณหภูมิ บริเวณพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เพื่อช่วยลดอุณหภูมิให้กับประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นี้  

อ่านต่อ...


สมอ. กำหนดมาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหาร เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคและสนับสนุนลดการใช้พลาสติก

30 เม.ย 2562

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการใช้กระดาษมาบรรจุอาหารอย่างแพร่หลาย เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกและโฟมซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากทำให้เกิดปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 พบว่า มีการนำเข้ากระดาษสัมผัสอาหารสำหรับใช้ในประเทศ มูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท และพบว่ามีการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์และเขียนมาทำเป็นภาชนะกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ เนื่องจากกระดาษดังกล่าวอาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สมอ. จึงได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษสัมผัสอาหาร ขึ้น โดยเบื้องต้นได้กำหนดมาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารที่ใช้บรรจุอาหารทั่วไป และอาหารบรรจุขณะร้อน เช่น แก้วกาแฟ โดยกำหนดเป็นมาตรฐานทั่วไป มอก. 2948-25xx คาดว่าจะดำเนินการประกาศเป็น มอก. ภายในปี 2562 และหลังจากนั้นจะกำหนดมาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารที่ใช้กับ เตาอบ เตาไมโครเวฟและการใช้ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ปี 2563 เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระดาษสัมผัสอาหาร หมายถึง กระดาษ กระดาษแข็ง และภาชนะกระดาษ ที่นำมาใช้ห่อหุ้ม บรรจุ หรือรองรับอาหารในรูปของ จาน ชาม ถาด ถ้วย กล่อง ถุง ที่ทำจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมถึงภาชนะทำจากเยื่อกระดาษที่ขึ้นรูปเป็นภาชนะแล้วนำไปทำให้แห้ง ซึ่งข้อกำหนดในมาตรฐานจะมีการควบคุมและทดสอบปริมาณสารอันตรายที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร เมื่อใช้งานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ โรงงานผู้ผลิตกระดาษต้องมีการควบคุมคุณภาพในการผลิต และฉลากผลิตภัณฑ์ต้องมีการระบุข้อความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้งาน อาทิ ประเภทอาหารที่ใช้หรือห้ามใช้กับกระดาษสัมผัสอาหารนี้ เช่น เหมาะสำหรับอาหารทั่วไป ห้ามใช้กับอาหารที่มีไขมัน อุณหภูมิสูงสุดในการบรรจุอาหาร และมีสัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือแสดงข้อความ “ใช้สัมผัสอาหารได้” เพื่อให้ผู้บริโภค ผู้จำหน่ายอาหาร สามารถนำกระดาษสัมผัสอาหารดังกล่าวไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ หากผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สมอ. 0 2202 3518 , 0 2202 3429 หรือที่ facebook สมอ. : www.facebook.com/tisiofficial เมษายน 2562  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ สุรพล ให้ประธานธนาคารการลงทุนจีนเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ EEC

30 เม.ย 2562

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับ Mr. Presuful Quin ประธานธนาคารการลงทุน แห่ง Xiamen จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน พร้อมหารือเกี่ยวกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยมี นายสุทิน บัวตูม เลขานุการประธานสภานายจ้างแห่งอาเซียน ร่วมหารือด้วย ณ ห้องรับรอง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ

26 เม.ย 2562

อุบลราชธานี : วันนี้ (26 เมษายน 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท ยุพา ซิลเวอร์ แฮนด์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องประดับเพื่อการส่งออก ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพบปะเยี่ยมชม มีนายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวอารีรักษ์ สินธุเชาวน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ   บริษัท ยุพา ซิลเวอร์ แฮนด์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องประดับ ทอง เงิน ประดับอัญมณี เพชร พลอย ครบวงจรเพื่อการส่งออก ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 8.5 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ทำให้สามารถผลิตเครื่องประดับได้มีคุณภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้มากขึ้น โดยเน้นสินค้าเป็นระดับ HI-END และขยายฐานลูกค้าเข้าไปในกลุ่มสหภาพยุโรปมากขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 40%  

อ่านต่อ...


Page 2 of 264