ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

สศอ. พุ่งเป้า Bio-Plastics ไทยเป็นที่หนึ่งของอาเซียน

16 เม.ย 2557

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยตลาดโลกมีความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastics) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ได้ให้ความสนใจผลิตสินค้า

อ่านต่อ...


อุตฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนตำแหน่งเชิงยุทธศาสาตร์ใหม่ หวังสร้างโอกาสเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก

16 เม.ย 2557

     สศอ.เผยจุดยืนใหม่กำหนดให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็น "Mass Customization for Customers Segmentation" เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าตาม Life Style ที่แตกต่างกัน ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้เป็น "Advance & Effective Electronics Manufacturer"

อ่านต่อ...


สสว. รายงานสถานการณ์ SMEs เดือนกุมภาพันธ์ 2557

16 เม.ย 2557

     สสว. เผยเดือนกุมภาพันธ์ 2557 SMEs ได้ดุลการค้าระหว่างประเทศ 392.65 ล้านบาท ตลาดส่งออกใหญ่ยังคงอยู่ที่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ส่วนกลุ่ม AEC มีมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นตลาดหลัก

อ่านต่อ...


กนอ. ลงนามสัญญาจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมใหม่

16 เม.ย 2557

     กนอ. ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ ใน จังหวัดชลบุรี  โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนรวมทั้งสิ้นมูลค่าประมาณ 22,000 ล้านบาท และการจ้างงานกว่า 5,000 คน  

อ่านต่อ...


สมอ. ลงพื้นที่ภาคอีสานตรวจ 4 ห้างดัง ค้าวัสดุก่อสร้างไม่พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

11 เม.ย 2557

            สมอ. ลงพื้นที่ภาคอีสาน ตรวจติดตามการผลิต/นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง  เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้สินค้าปลอดภัย และได้มาตรฐาน มอก.

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

11 เม.ย 2557

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณห้องประชุมชุณหะวัณ

อ่านต่อ...


สศอ. เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหวังใช้เป็นเครื่องชี้วัดอุตสาหกรรม 4 มิติ หนุนแผนพัฒนานโยบายชาติ

11 เม.ย 2557

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม มุ่งใช้เป็นเครื่องชี้วัดประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ, มิติด้านสิ่งแวดล้อม, มิติด้านคุณภาพทางสังคม และมิติด้านทุนมนุษย์ รวมทั้งภาพรวมอุตสาหกรรมรายสาขาและใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมเชิงนโยบายให้เหมาะสมอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ...


นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมถวายพระพร

11 เม.ย 2557

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมถวายพระพรในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมถวายพระพร ณ อาคารรับรอง เอ พระที่นั่งบรมพิมาน  

อ่านต่อ...


ลุยเข้มต้อนรับสงกรานต์ สมอ. ตรวจการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดต้องมี มอก.

10 เม.ย 2557

    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายคุมเข้มผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจติดตามการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

อ่านต่อ...


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์

09 เม.ย 2557

  นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง กนอ. และ บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด

อ่านต่อ...


Page 252 of 257