ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ.2562

07 มี.ค 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม  ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ.2562 หวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจและมีความพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครและใบสมัคร www.industry.go.th/industry_award หรือติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร 0-2202-4007 , 0-2202-4014 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2562  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ เร่งสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

07 มี.ค 2562

เชียงใหม่ : เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่  จ.เชียงใหม่ พบปะผู้สูงอายุใน อ.แม่แจ่ม ที่เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุของกระทรวงอุตสาหกรรม  กว่า 150 คน พร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้ โดยมีนายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธ์ จารโยภาส นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ มีนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ ปลัดอำเภอแม่แจ่ม ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ   โครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะการผลิตสินค้าหัตถกรรมให้แก่ผู้สูงอายุใน อ.แม่แจ่ม ทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำไม้กวาดดอกหญ้า และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  นอกจากเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผู้สูงอายุในพื้นที่ยังได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ได้อย่างมีคุณค่า เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำของประชากรกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย #ขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุ #prindustry  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้รองปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อม และประธานศูนย์ข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือ

06 มี.ค 2562

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายYasuo Takahashi รองปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย นายSoichiro Seki ประธานศูนย์ข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 1 กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจราชการประจำปี 2562 จ.สระแก้ว

04 มี.ค 2562

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจราชการประจำปี 2562 รอบที่ 1 โดยมีนายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย การร่วมกับหน่วยงานอื่นตรวจสอบโรงงานเพื่อการเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และได้เดินทางไปเยี่ยมชมการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบกิจการฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทอันตรายและไม่อันตราย    ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำชับให้โรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในส่วนของน้ำชะขยะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในช่วงฤดูฝน จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วที่มีพื้นที่ขนาดประมาณ 660 ไร่ มีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อสู่ประเทศกัมพูชาได้ คาดว่าการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 นี้    

อ่านต่อ...


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

04 มี.ค 2562

วันนี้ (4 มีนาคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จเทพรัตน์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

อ่านต่อ...


เข้าหน้าร้อน ก.อุตฯ ใช้มาตรการ“4ป”ผนึก กอ.รมน. ตรวจร่วมเฝ้าระวังโรงงานระบายน้ำทิ้งเข้ม พบผิดกฎหมายสั่งฟันแล้ว 11 โรง พร้อมกำชับระวังเพลิงไหม้โรงงาน

04 มี.ค 2562

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทุกจังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการแจ้งเตือนและตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ที่มีน้ำทิ้งจำนวน 2,657 โรงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยห้ามระบายน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายออกนอกโรงงานโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน   ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา “ประเด็นดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งจากระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำทั่วประเทศในหลายพื้นที่อยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก เช่น บางพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน และบางปะกง ปกติในฤดูร้อน ปริมาณและอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำลำคลองจะลดลง หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ ได้ลงมีการพื้นที่ตรวจสอบในเชิงป้องกันและเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตามแผนการตรวจกำกับโรงงานที่มีน้ำทิ้ง รวมทั้งสิ้น 2,657 โรง ได้ตรวจสอบแล้ว 369 โรง พบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 11 โรง และได้สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้ว โดยจะใช้มาตรการ “4ป” กับผู้ประกอบการที่ระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย คือ ปลุก ปราบ ปรับ และปิด ซึ่งมีความหมายคือ ปลุก=ปลุกจิตสำนึก ปราบ=ปราบปรามตรวจสอบ ปรับ=ปรับจับและดำเนินคดี และปิด=ปิดโรงงาน ทั้งนี้บางส่วนได้ตรวจบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ด้วย สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำทิ้งต่อวันมากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กฎหมายกำหนดให้ต้องติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะออนไลน์มายัง กรอ. โดยจะตรวจวัดค่าการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำ ค่าปริมาณการปล่อยทิ้งของน้ำต่อวัน และค่าปริมาณความสกปรกของน้ำที่ปล่อยทิ้ง (BOD/COD) หากพบเข้าใกล้ หรือเกินมาตรฐานที่กำหนด ระบบจะส่งสัญญาณเตือน หลังจากนั้น กรอ. จะแจ้งเตือนไปยังโรงงาน พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ซึ่งสามารถติดตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อให้การตรวจกำกับดูแลด้านมลพิษทางน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและตรงกับสภาพการณ์จริงยิ่งขึ้น กระทรวงฯ จึงได้สั่งการให้ทบทวนแผนการตรวจกำกับโรงงานด้านมลพิษทางน้ำ และเร่งรัดการตรวจกำกับโรงงาน เรื่องน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคมนี้ พร้อมรายงานให้ผู้บริหารโดยด่วนทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ดี เราได้ขอความร่วมมือให้โรงงานที่มีความเสี่ยง เช่น โรงงานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหรือลำน้ำสาธารณะ โรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งต่อวันเป็นจำนวนมากและโรงงานที่ต้องจัดทำรายงาน รว.2 ฯลฯ ระมัดระวังการระบายน้ำทิ้งของโรงงาน หากพบว่าทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ซึ่งการดำเนินการที่เข้มข้นดังกล่าวจึงมั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมจะไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ลำน้ำมีปัญหา ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้เต็มที่” นายสุรพล กล่าว นอกจากนี้ ในช่วงฤดูร้อนยังมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย หรืออุบัติเหตุในโรงงานและเหมืองแร่ โดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยง เช่น โรงงานแป้งมัน โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษ โรงงานผลิตภัณฑ์ยาง โรงงานสี ทินเนอร์ โรงงานพลาสติก โรงงานห้องเย็น และโรงงานผลิตน้ำแข็งที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ กระทรวงฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานดำเนินการตรวจกำกับ แนะนำ โรงงานและเหมืองแร่ในพื้นที่ให้ระมัดระวังการประกอบกิจการและปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดไปด้วยแล้ว

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพี้นที่ตรวจราชการประจำปี 2562 จ.จันทบุรี

02 มี.ค 2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพี้นที่จังหวัดจันทบุรี ตรวจราชการประจำปี 2562 รอบที่ 1 โดยมีนางสาวศรชนก ทองมั่นคง อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านการกำกับดูแลโรงงานตามกฎหมาย และการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากนั้นได้เดินทางไปยังบริษัท ที.เค.เค. จันทบุรี ฟู้ดส์ จำกัด ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งประกอบกิจการแปรรูปผลไม้ ได้แก่ มะม่วง สับปะรด และทุเรียน เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงงาน

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สมชายฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว และพบปะผู้เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง

01 มี.ค 2562

เชียงใหม่ : วันนี้ (1 มีนาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่    จ.เชียงใหม่  เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว  โดยมีนายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่  โดยมี นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน และ นายจันทร์คำ ปู่เป็ด ประธานกลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว      ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การทอผ้ากะเหรี่ยง    ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว แหล่งรวมวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง  อ.ดอยเต่า        จ.เชียงใหม่ และยังคงสืบทอดการทอผ้ากะเหรี่ยงมาจนถึงปัจจุบัน โดยยึดถือคติความเชื่อที่ว่า “ผู้หญิงทุกคนต้องทอผ้าเป็น” เพราะผู้เป็นแม่จะต้องเตรียมทอผ้าให้ลูกสาวสวมใส่ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านจึงเริ่มทอผ้าจำหน่าย เพื่อหารายได้เข้าสู่ชุมชน ซึ่งผ้าทอกระเหรี่ยง โผล่งมีอัตลักษณ์คือ การใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยย้อมสีจากไม้มะเดื่อ ผสมผสานภูมิปัญญาดั่งเดิม เกิดเป็นลายผ้าที่เลียนแบบธรรมชาติรอบตัว เช่น ลายเมล็ดฟักทอง ลายงู ลายรังแมงมุม ลายกาแล    ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้รับการส่งเสริมด้านการออกแบบจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ปลอกหมอน ผ้ารองจาน ตุ๊กตาผ้า ผ้าม่าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ   จากนั้น นายสมชายและคณะ ได้พบปะผู้สูงอายุใน อ.ดอยเต่า ที่เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุ ของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมี นายอิทธิพล ปันธ์โยศรี ปลัดอาวุโสอำเภอดอยเต่า และนางสาวสายทอง ใจแดง ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอยเต่า ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ    

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุ

01 มี.ค 2562

เชียงใหม่ : วันนี้ (1 มีนาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่  จ.เชียงใหม่ พบปะผู้สูงอายุใน อ.ฮอด ที่เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุของกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้  พร้อมด้วยนายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม  โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด และนายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด ให้การต้อนรับ   โครงการสร้างโอกาสขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุ ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค   ที่ 1 ดำเนินการภายใต้แนวคิด“การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ” โดยได้เริ่มการฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะการผลิตสินค้าหัตถกรรม 4 สาขาได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ลูกประคบเพื่อสุขภาพ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากกระดาษสา และการทำตุงล้านนา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ให้พึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ #ขยายฐานแรงงานสู่ผู้สูงอายุ #prindustry  

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพลฯ ร่วมการประชุมหารือโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 พร้อมโชว์ครื่องทำละอองน้ำจับฝุ่นในอากาศมาสาธิต

01 มี.ค 2562

วันนี้ (1 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดฝุ่นละอองมลพิษในอากาศ การจัดทำแผง Solar Cell เพื่อเป็นแหล่งเก็บพลังงานสำรองและเป็นพลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยชุมชน ได้แก่ การจัดทำถุงดักไขมันเพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งลงคลอง และการนำวัชพืชไปทำปุ๋ยและถ่านเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนริมน้ำ โดยมีพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธาน พล.อ.ปุรณิทธิ์ บุณยามานพ นายทหารปฎิบัติการพิเศษ พล.ต.ท. สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้แทนรัฐบาลประจำ ศอญ. นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากสำนักงานการอาชีวศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม   ทั้งนี้ นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเครื่องทำละอองน้ำจับฝุ่นในอากาศมาสาธิตให้ผู้บริหารของสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานจิตอาสาได้ชมการทำงานของเครื่องอีกด้วย  

อ่านต่อ...


Page 3 of 257