ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัด สุรพล บรรยายพิเศษแก่ นักศึกษา ม.มหิดล เรื่อง “ภยันตรายจากมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สถานการณ์ขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ภยันตรายจากขยะสมัยใหม่ จะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย”

29 มี.ค 2562

รองปลัด สุรพล บรรยายพิเศษแก่ นักศึกษา ม.มหิดล เรื่อง “ภยันตรายจากมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สถานการณ์ขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ภยันตรายจากขยะสมัยใหม่ จะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย”  

อ่านต่อ...


รองปลัดสุรพลฯ บุกเมืองนก!! ตรวจสอบประเด็นร้องเรียนโรงงานส่งกลิ่นเหม็น!!

29 มี.ค 2562

  จ.ชัยนาท : วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางลินจง พูลบูลย์ อุตสาหรรมจังหวัดชัยนาท นายธวัชชัย โคตรเพชร หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจประเด็นร้องเรียน "กรณีกลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด" ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งประกอบกิจการผลิตไนโตรเซลลูโลสสำหรับอุตสาหกรรม วัตถุดิบหลักในการผลิต คือ เยื่อกระดาษ กรดไนตริก และกรดซัลฟูริก โดยไนโตรเซลลูโลสเป็นสารตั้งต้นของการผลิตสารเคลือบเงา สำหรับวัสดุต่างๆ  ซึ่งโรงงานที่จังหวัดชัยนาทผลิตไนโตรเซลลูโลสชนิด Dense Nitrocellulose (ลักษณ์เป็นเกล็ดสีขาว) ซึ่งในประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไนโตรเซลลูโลสนี้อยู่ 2 โรงงานคือที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสมุทรสาคร แต่ใช้ชนิดวัตถุดิบตั้งต้นต่างกัน  โดยในที่ประชุมทางโรงงานได้นำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาด้านกลิ่นที่เกิดขึ้น   โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการระยะสั้น ดังนี้ 1) ปิดกั้นหน่วยที่เกิดเหตุของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการกระจายของกลิ่นในวงกว้าง 2) เติมอากาศบริเวณบ่อผึ่ง 1 (Oxidation Pond 1) และเติมน้ำเสียกรด เพื่อเลี้ยงให้เชื้อจุลินทรีย์บางส่วนที่มีชีวิตตกตะกอนลงสู่พื้นบ่อลดการเกิดกลิ่น 3) ติดตั้งระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) โดยใช้เป็นแบบเปียก (Wet Scrubber) จากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดกลิ่น 4) ติดตั้งกำแพงเมทัลชีทเพื่อช่วยป้องกันกลิ่นกระจายออกสู่พื้นที่รอบนอกโรงงาน 5) ซ่อมรอยรั่วบริเวณผ้าใบ HDPE ของบ่อ ABR (Anaerobic Baffle Reactor) ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านกลิ่น 6) วางแผนในการย้ายบ่อผึ่ง 1 (Oxidation Pond 1) ให้อยู่ห่างจากชุมชนมากขึ้น 700 เมตร เพื่อช่วยลดผลกระทบทางกลิ่น 7) เตรียมการติดตั้งระบบบำบัดอากาศแบบเปียก Wet Scrubber System และระบบ Activated Carbon เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 8) ตั้งคณะไตรภาคี ประกอบด้วยประชาชนผู้เดือดร้อน โรงงานผู้ก่อกำเนิดมลพิษ และภาครัฐจากหลายหน่วยเข้าร่วมตรวจสอบ โดยความถี่ในการตรวจสอบแบ่งเป็นการตรวจสอบประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำไตรมาส   สำหรับมาตรการระยะยาว บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ทดแทนระบบบำบัดน้ำเสียเดิมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ต่างจากเดิมเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและป้องกันปัญหาด้านกลิ่นเหม็นในอนาคต  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ หารือ ก.ทรัพย์ ผลักดันความร่วมมือพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

28 มี.ค 2562

             นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมการประชุมหารือประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยมี นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ นายอภิจิณ โชติกเสถียร นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการปฏิรูปประเทศและร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม --------------------------

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วย สมชาย เป็นประธานเปิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ของบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง

28 มี.ค 2562

จ.ระยอง : วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ของบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงาน มีนายเกออร์ค ชมิดท์ เอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นายนิโคไล เซ็ตเซอร์ กรรมการผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการผลิตยางรถยนต์ บริษัท คอนติเนนทอล จำกัด สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล่าวแสดงความยินดี และนางสาวศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงงานของบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด 4 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง   บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ รถโดยสาร และรถบรรทุก โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยนวัตกรรมยานยนต์จากประเทศเยอรมนี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับและสำหรับรถทุกประเภท ซึ่งโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งใหม่ในประเทศไทยที่จังหวัดระยอง มีมาตรฐานประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด เครื่องจักรทุกเครื่องมีการติดตั้งระบบการควบคุมขั้นตอนการผลิต พร้อมมีระบบลำเลียงแบบอัตโนมัติที่คำนึงถึงสภาพการทำงานของพนักงานเป็นหลัก โดยโรงงานแห่งนี้จะมีกำลังการผลิตยางรถยนต์อยู่ที่ 4 ล้านเส้นต่อปีในระยะแรก และรองรับการขยายกำลังการผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 25 ล้านเส้นต่อปี   ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการจ้างงานประมาณ 900 ตำแหน่งจนถึงปี 2565 ซึ่งบริษัทได้ลงทุนกว่า 117 ล้านบาทในด้านการฝึกอบรมพนักงานที่โรงงานผลิตยางรถยนต์ของคอนติเนนทอลหลายแห่งในยุโรปและเอเซีย เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ดีที่สุด และยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในอนาคต #industryprmoi #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีช่วยสมชาย  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วย สมชาย เยี่ยมชมศูนย์ SMEs-ITC จ. ชลบุรี

28 มี.ค 2562

จ.ชลบุรี : วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC โดยมีนางสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและผู้จัดการเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะนคร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี   ศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC สามารถรองรับการให้บริการด้านการจัดการพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบ co-working space ตลอดจนให้บริการห้องประชุมสำหรับนัดหมาย พบปะหารือและใช้พื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานขนาดเล็ก เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับ SMEs และ Startup    นอกจากนี้ศูนย์ SMEs-ITC ยังส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (SMEs Industry Transformation Center 4.0 @Amata City Chonburi IE) โดยการให้ความร่วมมือและสนับสนุนจากกลุ่ม “Big Brother” 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด, บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย CRDC-FC เพื่อร่วมกันสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม ดูงาน ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิรูปประเทศไทยยุค 4.0 ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม นำเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งงานวิจัยมาใช้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการในระดับ SMEs และ Start up ให้มีองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อแข่งขันกับตลาดโลกได้ #industryprmoi #กระทรวงอุตสาหกรรม #SME #ITC  

อ่านต่อ...


“ปลัดพสุ” เผยยอดการประกอบและขยายกิจการโรงงานไตรมาสแรกปี 62 พุ่งสูงกว่า 80% เชื่อผลจากความเชื่อมั่น-เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น

26 มี.ค 2562

กรุงเทพฯ : 22 มี.ค.62 – ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ผลการประกอบและขยายกิจการโรงงาน ไตรมาสแรกปี 62 (มกราคม-มีนาคม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 125,340.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 โดยใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยระบุเป็นผลจากความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการลงทุน และความชัดเจน โปร่งใสในขั้นตอนและกระบวนการให้บริการและการอนุมัติอนุญาต  นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลการประกอบกิจการและขยายกิจการในช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปี 62 เทียบกับปี 61 มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 80 จากมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 69,900.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 125,340.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากผู้ประกอบการมีความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการลงทุน และความชัดเจน โปร่งใสในขั้นตอนและกระบวนการให้บริการและการอนุมัติอนุญาตของกระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐมอบให้เป็นตัวดึงดูดในด้านการลงทุน    โดยอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุดตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ที่มีมูลค่าการลงทุน 37,040.52 ล้านบาท 2.อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ (เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ อัญมณี เครื่องดนตรี ผลิตหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น) 24,341.51 ล้านบาท 3.อุตสาหกรรมอาหาร ที่มีมูลค่าการลงทุน 18,169.61 ล้านบาท 4.อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ที่มีมูลค่าการลงทุน 15,912.54 ล้านบาท และ 5.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกมีมูลค่าการลงทุน 4,430.20 ล้านบาท    “การขยายตัวของการลงทุนส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับคู่แข่ง สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ขณะที่ภาครัฐได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งอาจเป็นผลมาจากการให้บริการยื่นคำขอรับบริการต่างๆที่เปลี่ยนรูปแบบมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น มีการสร้างความรับรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     ผมเชื่อว่าจากการที่กระทรวงฯ ได้ลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตต่างๆ มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในทุกกระบวนงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ การทำงานแบบสานพลังใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการให้บริการในหลายกระบวนงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจ และตัดสินใจที่จะลงทุนเพิ่ม และขยายกิจการ”ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย  

อ่านต่อ...


“สมอ. 50 ปี ซื้อสินค้าดีมีมาตรฐาน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมอ.

25 มี.ค 2562

วันนี้ (25 มี.ค. 2562)  นายพสุ   โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สมอ.50 ปี ซื้อสินค้าดีมีมาตรฐาน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ. โดยมี นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้การต้อนรับ และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมเยี่ยมชมงานและ พุดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ภายในงานมีสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานราคาถูกกว่าท้องตลาด  สินค้าราคาถูกส่งตรงจากโรงงาน ได้มาตรฐาน สินค้า OTOP  ขึ้นชื่อจากหลายจังหวัด ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง จ.ลำพูน หวังยกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล

22 มี.ค 2562

จ.ลำพูน : วันนี้ (22 มีนาคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.ลำพูน เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชม มีนางสาวธนภร ปราณธีรภาพ รองประธานกลุ่มแม่บ้านริมร่องให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมโรงงานการผลิตและศูนย์การเรียนรู้  รวมถึงร้านจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่ประสบปัญหาราคาลำไยตกต่ำ จึงได้นำลำไยสดมาแปรรูป โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารด้วยการอบแห้งที่มีทักษะเฉพาะของการทำลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ต่อมาทางกลุ่มฯได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กับทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้ผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาดมากมาย อาทิ แยมลำไยสีทองเข้มข้น ลำไยเคลือบ ช็อคโกแลต ไฟเบอร์ลำไยสีทอง ขนมผิงลำไยสีทอง มาการองลำไยสีทอง และกาโนร่าธัญพืชอบแห้งรสลำไย ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มแม่บ้านฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง อย., GMP, HACCP, ฮาลาล, OTOP, GI และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก USA ทำให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ยังคงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดสากลต่อไป ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงหวังผลด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนอีกด้วย  #สินค้าชุมชนสู่ระดับสากล #กระทรวงอุตสาหกรรม #แม่บ้านริมร่อง

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพลฯ ร่วมประชุมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562

22 มี.ค 2562

วันนี้ (22 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นประธาน และพลเรือเอก ประวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล   กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนได้ร่วมดำเนินงานด้านการกำจัดมลพิษทางอากาศ ด้วยการจัดทำเครื่องกำจัดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 และ PM 10 โดยใช้น้ำ เช่น เครื่องกรองอากาศโดยใช้น้ำ เครื่องปล่อยละอองน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ที่ประสบปัญหา พร้อมทั้งมีการรับรองมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการฯ เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ นำคณะผู้ประชุมความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านออนใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

22 มี.ค 2562

เชียงใหม่ : เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนำคณะผู้เข้าประชุมความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 The 16th ASEAN Senior Officals Meeting on Minerals (Working Groups) : 16th ASOMM WGs กว่า 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวมทั้งสื่อมวลชน เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชม มีนายสราวุธ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ให้การต้อนรับ   หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ชุมชนออนใต้ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชน เป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ หรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยในชุมชนได้จัดซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ ไว้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชม ประกอบด้วย •ซุ้มนิทรรศการแร่ “ก้าวเดินตามรอยพ่อ (Father’s Footsteps)” •ซุ้มจัดแสดงผลิตภัณฑ์ดินขาว “ปั้นดินสู่ดาว” สร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติ •ซุ้มสาธิตสล่าล้านนา “หัตถศิลป์ล้านนา คุณค่าเหนือกาลเวลา •ซุ้มภูมิปัญญาอาหาร เกษตรและบริการ “บ้านจุ๋มเมืองเย็น ชุมนุมออนใต้” •ซุ้มผลิตภัณฑ์แฟชั่น เครื่องแต่งกาย CIV ชุมนุมออนใต้ และ •ซุ้มชุมชนไทลื้อดอยสะเก็ด วัฒนธรรมมีชีวิต นวัตกรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว เป็นการนำเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ยังคงรักษามาจนถึงปัจจุบันสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ผสานอัตลักษณ์ดั้งเดิมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยและมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง ภายใต้สโลแกน "พันนาพูเลา ร้อยเรื่องเล่า เมืองเก่าออนใต้" มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปปลา 3 ตัว ว่ายวนรอบใบไม้ ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้าและกระเป๋าย้อมสีธรรมชาติ เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิมมาผลิตเป็นภาชนะในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาท#CIV  

อ่านต่อ...


Page 7 of 264