ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดนิสากรฯ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)

30 ม.ค 2562

วันนี้ (30 มกราคม 2562) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสากรรม ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ณ ห้อง The Auditorium สยามสมาคม   โครงการ SME Provincial Champions ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 4  ที่ได้ขับเคลื่อนผลักดันเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เติบโต เเละมีความเข้มเเข็ง ผ่านการฝึกอบรม การประเมินตนเองเพื่อค้นหาปัญหา จุดอ่อน เเละนำปัญหามาแก้ไข พัฒนาและส่งเสริม  ให้คำปรึกษาเเนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยในปี 2562 ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมไปยังกลุ่ม Micro SME เพื่อให้เข้าถึงเศรษฐกิจฐานรากมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมุ่งเน้น คือ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,155 ราย  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี สมชายฯ ร่วมชมการสาธิตเครื่องต้นแบบ "ระบบขจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่"

30 ม.ค 2562

วันนี้ (30 มกราคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมชมการสาธิตเครื่องต้นแบบ "ระบบขจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่" ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้พาชมและเป็นผู้คิดค้นและออกแบบ โดยเครื่องต้นแบบ "ระบบขจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่" มีท่อดูดอาการเข้าระบบเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว อัตราการไหลของอากาศ 4000 CFM ท่อปล่อยอากาศหลังบำบัด เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว โดยมีระบบฟอกอากาศแบบเปียกทำงานร่วมกับลูกมีเดียพร้อมแผ่นใยซับละอองน้ำและฝุ่น ซึ่งจะช่วยลดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ช่วยลดความหนาแน่นฝุ่นละออง ช่วยลดฝุ่นละอองทั่วไปจากการก่อสร้าง และช่วยลดไอเสียดีเซลจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น โดยเครื่องดังกล่าวติดตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าถนนพระรามที่ 6  #เครื่องต้นแบบระบบขจัดมลพิษทางอากาศ #ลดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 #กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ พสุ เป็นประธานงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561

30 ม.ค 2562

กรุงเทพ : วันนี้ (30 มกราคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม โดยมี นายพานิช  เหล่าศิริรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2561 – 2562 และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่างถึงผลลัพธ์และกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการยกระดับองค์กรไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลต้องมีหน้าที่ถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จ และเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี ก.อุตฯ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม

29 ม.ค 2562

วันนี้ (29 มกราคม  2562)  เวลา 11.30 น.  นายอุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีนายพสุ  โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดี  ผู้อำนวยการสถาบันเครือข่าย  ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม    พร้อมแจ้งให้ทราบว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  และขอบคุณผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการขับเคลื่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรมของประเทศ  ทั้งด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี)  การพัฒนาและยกระดับเอสเอ็มอี  วิสาหกิจชุมชน  รวมทั้งการควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรม   รวมถึงการลงทุนและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ   การจัดตั้งแพลตฟอร์มระดับประเทศที่ใช้ในการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเสริมทักษะองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในระดับอาชีวะ เพื่อการพัฒนาคนในตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ ความต้องการแรงงานในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชุมชนต่างๆ    นอกจากนี้ยังได้ฝากให้ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมช่วยสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลนี้ต่อไป  ซึ่งตนเชื่อว่าโครงการต่างๆ เหล่านี้ได้เดินหน้ามาอย่างถูกต้องตามแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว    

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วยสมชายฯ ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค และ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี

28 ม.ค 2562

วันนี้ (28 มกราคม 2562) นายสมชาย  หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเดินทางกับคณะนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์  จันทร์โอชา ไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้ชุมชน ตามโครงการป่าในเมือง : สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย “ โดยพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน อาทิ การศึกษาเรียนรู้ การพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกำลังกาย เป็นต้น  จากนั้นคณะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค “ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศ ศูนย์ฝึกอาชีพ OTOP และศูนย์การเรียนรู้ครบวงจ รใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” และเยี่ยมชมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ตลาดหัวปลี ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง พุแค สระบุรี

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ อุตตม กล่าวบรรยายพิเศษ แนวทางการกำกับดูแลโรงงาน ตาม พรบ.โรงงานฉบับใหม่

28 ม.ค 2562

วันนี้ (28 มกราคม 2562) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลโรงงาน ตาม พรบ.โรงงานฉบับใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 โดย นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง Lotus Suite โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัว เครื่องต้นแบบ "ระบบขจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่" 

28 ม.ค 2562

วันนี้ (28 มกราคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมชมการติดตั้ง สาธิตเครื่องต้นแบบ "ระบบขจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่" ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้คิดค้นและออกแบบ ใช้งบประมาณในการผลิต จำนวน 87,000 บาท  โดยเครื่องต้นแบบ "ระบบขจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่" มีท่อดูดอาการเข้าระบบเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว อัตราการไหลของอากาศ 4000 CFM ท่อปล่อยอากาศหลังบำบัด เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว โดยมีระบบฟอกอากาศแบบเปียกทำงานร่วมกับลูกมีเดียพร้อมแผ่นใยซับละอองน้ำและฝุ่น ซึ่งจะช่วยลดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ช่วยลดความหนาแน่นฝุ่นละออง ช่วยลดฝุ่นละอองทั่วไปจากการก่อสร้าง และช่วยลดไอเสียดีเซลจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น โดยเครื่องดังกล่าวติดตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าถนนพระรามที่ 6  กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะสร้างเป็นรถเคลื่อนที่เพื่อขับเคลื่อนไปยังบริเวณที่มีมลภาวะสูงต่อไป  #เครื่องต้นแบบระบบขจัดมลพิษทางอากาศ #ลดฝุ่นขนาดเล็กPM 2.5 #กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย ปาฐกถาพิเศษ “เปิดรหัสลับ SMEs เปลี่ยนยกระดับอย่างไรให้รุ่งสู่ถนนสายดิจิทัล 4.0”

28 ม.ค 2562

วันนี้ (28 มกราคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“เปิดรหัสลับ SMEs เปลี่ยนยกระดับอย่างไรให้รุ่งสู่ถนนสายดิจิทัล 4.0” เน้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มั่นสร้างโอกาสทางการตลาดบนดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆ  ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้สร้างแพลตฟอร์มต่างๆ ไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชี การตลาด การออกแบบ ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องสืบค้นและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนเอง การปาฐกถาพิเศษดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยนายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ที่สนใจทั่วไปกว่า 100 คน  ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 SME Bank Tower

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย ลงพื้นที่พะเยาเยี่ยมชมกลุ่มพิทักษ์ชุมชนสร้างงานหัตถกรรมเพื่อการส่งออกเมืองดอกคำใต้ และกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา  

25 ม.ค 2562

จ.พะเยา : วันนี้ (25 มกราคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มพิทักษ์ชุมชนสร้างงานหัตถกรรมเพื่อการส่งออกเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่    และมีนางอังศุมาลิน บุญพา ประธานกลุ่มพิทักษ์ชุมนุมสร้างงานหัตถกรรมให้การต้อนรับ กลุ่มพิทักษ์ชุมชน เป็นการรวมกลุ่มของชาวนา แม่บ้าน และเยาวชนในหมู่บ้านที่ใช้เวลาว่างจากฤดูเก็บเกี่ยว มาเรียนรู้งานศิลปะเพื่อหารายได้เข้าสู่ชุมชน โดยอนุรักษ์การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ เช่น เมล็ดมะขาม ใบสัก ลำต้นฝาง ซึ่งเป็น สีบริสุทธิ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เกิดการประยุกต์จนได้สีแต้มลายผ้าที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เพิ่มคุณค่างานหัตถกรรมให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยการออกแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์  และเชิญกลุ่มพิทักษ์ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก (EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE)  นอกจากนี้งานหัตถกรรมของกลุ่ม เช่น กระเป๋าผ้า เนคไท และผ้าเขียนลาย ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อีกด้วย  ซึ่งทำให้งานหัตถกรรมของกลุ่ม เป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก จากนั้น นายสมชายฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยมี นางวาด ยาเย็น ประธานกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาให้การต้อนรับ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านตำบลสันป่าม่วง ทำหัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา เพื่อป็นอาชีพเสริมหลังฤดูทำนา โดยเริ่มจากการนำก้านผักตบชวามาสานเป็นของชำร่วยและเปลญวณ ใช้วิธีการไม่ซับซ้อนจึงทำให้ไม่มีความคงทน สวยงาม และขึ้นราง่าย      กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  ได้เข้ามาให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตากแห้งโดยการผึ่งแดดและการอบกำมะถัน เพื่อให้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตมีความคงทน สวยงาม  พร้อมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เช่น กระจาดรูปไข่ จานรองแก้ว กระเป๋าสตรี รองเท้า และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน ปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ได้มีการผสมผสานผักตบชวาทอกับฝ้ายธรรมชาติ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีความเรียบหรู ทันสมัย จนกลายเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ CHAWAWAD    #กลุ่มพิทักษ์ชุมชน   #อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนา #CHAWAWAD

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานยกระดับ SMEs พัฒนาศักยภาพสู่ Thailand 4.0” ในการสัมมนา “สมอ.สัญจร ครั้งที่ 1 “ และร่วมประชุมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ

24 ม.ค 2562

เชียงราย : วันนี้ (24 มกราคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานยกระดับ SMEs พัฒนาศักยภาพสู่ Thailand 4.0” และเป็นประธานเปิดการสัมมนา “สมอ.สัญจร ครั้งที่ 1 “ ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม และมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงาน “สมอ.สัญจร ครั้งที่ 1” นี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตามแนวทาง Industry 4.0 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริการและคุณภาพสินค้า ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบตามนโยบาย Thailand 4.0 และกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีมาตรการส่งเสริม SMEs อีก 9 มาตรฐาน เพื่อยกระดับ SMEs ไทย โดยมุ่งเน้นไปที่ ไมโครเอสเอ็มอี ดันรายได้สู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ   จากนั้น นายสมชายและคณะได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ และเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ...


Page 9 of 257