วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 16:07

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)