วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 10:15

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง