วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563 15:36

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563