วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560 11:35

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้