วันพุธ, 10 มกราคม 2561 10:40

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม