วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 13:40

เอกสารประกอบราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ 1/2561 เช่ารถตู้โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน