วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 11:52

การก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์และจุดล้างภาชนะ จำนวน 1 หลัง บริเวณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 111 หมู่ 6 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

การก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์และจุดล้างภาชนะ จำนวน 1 หลัง บริเวณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 111 หมู่ 6 ต.ถนนขาด  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม