วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 15:45

ข้อกำหนดการจ้างงาน (Terms of Reference TOR) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562