วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562 16:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ค่าใช้จ่ายการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวืธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด