ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3b2aef4626a609d49664da5865bd718a_S.jpg
เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + MINiI ITC)
22 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/7c88daf822be7aa56a17b161af9aba33_S.jpg
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ภายใต้โครงการลานธรรมลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/983d87f33e5aae3ad83e009e0e119813_S.jpg
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563
20 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev