ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/08e30425058a89ffa454f6dd45f6d5a0_S.jpg
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ
21 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/5ce77d30d0a91846dfb4e63b697fc12c_S.jpg
ร่วมประชุมหารือมาตรการ/แนวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม
19 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/f087abd0e8120a14f0705435e7a6dec1_S.jpg
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินและเงินอุดหนุน ตามมาตรา 49 (3) ของจังหวัดนครพนม
19 พ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev