ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/8f58326798c6c742c3001407cbb2d342_S.jpg
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการขยายผลเครือข่ายพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดนครพนม
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/c2988cfe617691262e1c20c4726ff842_S.jpg
ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/b6437abd0271cf160bc4aa30bc3b56a1_S.jpg
ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัดของจังหวัดนครพนม
22 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev