ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/63cba6480eb3e9ba25e088cd4940e9f5_S.jpg
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
22 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/b9cd6c80b7340146ccdc9bbcab10dda7_S.jpg
ร่วมตรวจประเมินความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า โครงการ "จิตอาสาพิทักษ์สถาน" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
16 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/a5dd616640b496da54fc0ebf2286a4d3_S.jpg
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
07 ส.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev