ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d02cb772f4e867738b63e71f90faae8a_S.jpg
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
18 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/dcd38cb287a41c42e15239c6e013fe6b_S.jpg
ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/8c19ce3094b9e68e7b9bc458ce62fd45_S.jpg
เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านอาหารจังหวัดนครพนม
13 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev