ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/cefaa812540da3e77c7951cf43354a88_S.jpg
เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
03 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/e2affaa0f83d9c44300f73b8385e1610_S.jpg
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
27 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/4296fa41aeeb5fe37b1f2d5a74dcbb1d_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิต
25 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev