ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/7cf640afe9c5ad9e13cbb68a2284ed32_S.jpg
เข้าร่วมพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่
22 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/ad223edee83695258568388204708a1f_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564
21 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/e3a4a091e0ca8564cbfc8c8d5421f00f_S.jpg
เข้าร่วมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1
21 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev