ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a6da515d24e0ba298d702293db47935b_S.jpg
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อรองรับแนวทางปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ ครั้งที่ 3/2563
02 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/ec9fe8abea294fd8a74531e77969811a_S.jpg
ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
02 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/f677ea4c074fa1b18e7d3b000d7f0ed5_S.jpg
จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2/2563
02 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev