ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1b242862bb1a3dc09f8d1cdf267f80b8_S.jpg
เข้าร่วมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนครพนม
21 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/499ee454c8ec9930b20aae86d1211bcb_S.jpg
เข้าร่วมการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/3acc4f128a547f30fa622e668cdc8133_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.บ.ก. ) ครั้งที่ 5/2563
16 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev