ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ba03d945b7678ce2659a7b573c1bda82_S.jpg
ดำเนินกิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการโรงงานกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
28 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/2d55e98892e9d6b7c5b6924df201815a_S.jpg
เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการ และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
28 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/b1655e8e86212a7fdec8e2e90d0249af_S.jpg
เข้าร่วมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5
28 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev