รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่ชัยภูมิ รับฟังปัญหาเกษตรกรไร่อ้อยภาคอีสาน

10 ธ.ค 2562

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อรับฟังปัญหาเกษตรกรไร่อ้อยภาคอีสาน พร้อมยืนยันว่าชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยจะได้รับการดูแลจากรัฐบาล โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และกำลังจะถึงคิวชาวไร่อ้อยที่รัฐบาลเตรียมเงินไว้ 1 หมื่นล้านบาทไว้ช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ระหว่างการหาตัวเลขที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวเกษตรกร เพื่อสร้างความอยู่ดี กินดีให้กับประชาชน โดยมีนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย และมีนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ