ปลัดฯ กอบชัย กล่าวต้อนรับเพื่อเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

11 ธ.ค 2562

 

วันนี้ (11 ธ.ค. 62) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับเพื่อเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 19 The 19th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (The 19th ASOMM) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยในที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559-2568) โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมด้วย ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ