วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 13:38

เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”