วันศุกร์, 04 มกราคม 2562 08:55

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม เรื่อง การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562