วันอังคาร, 02 เมษายน 2562 17:46

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาเช่างบดำเนินงาน ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)