วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562 15:43

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)