วันอังคาร, 04 ตุลาคม 2559 11:54

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน  กันยายน  2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม