วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 09:22

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference) จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561