วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2562 10:19

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม