วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 16:22

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)