วันพุธ, 27 สิงหาคม 2557 10:57

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๐๙.๐๐น. นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
อ.โพนสวรรค์  จ.นครพนม  ซึ่งให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดกิจกรรมตอบคำถาม

โดยมีหน่วยงานทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจร่วมบริการประชาชน

 

10653618_878673502144556_7378859821552048227_n.jpg  10647724_878673412144565_1399786062_n.jpg

2522.jpg  2523.jpg

2521.jpg  S__10944557.jpg

1560.jpg  S__10944560.jpg