7c449ef99f78fdb7d8f6a2c01b690d33.jpg

ee505df8d81b4a5f67dc3b3664cc2996.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/fc10341779a5af40f2fc5fb2805d0ec6_S.jpg
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
21 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/951dc8e185bb4ddd52ba36827f54aa1d_S.jpg
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจระบบการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2562
16 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/6499bac005855b4bdece938fb08d43cb_S.jpg
การประชุมโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ 4 แปลงสำรวจ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ของ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997)
08 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev