Module BT Camera Slider - ID 138 : There is no image!

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/848e815cda9b91f513298fbb6183920e_S.jpg
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการ ต่าง ๆ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...
14 ก.พ. 2562
media/k2/items/cache/996054e721922d4c74e53b1407a6dc0e_S.jpg
ขอเชิญผู้ประกอบการ ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เข้าร่วมโครงการ "ให้คำ ปรึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2562 "
13 ก.พ. 2562
media/k2/items/cache/26006cca7a173ab5a28671407914b8e9_S.jpg
สอจ.นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล"
12 ก.พ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev