7c449ef99f78fdb7d8f6a2c01b690d33.jpg

ee505df8d81b4a5f67dc3b3664cc2996.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1c48c725095b82005e2628d83deebc39_S.jpg
ศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ร่วมสร้าง สมดุลงาน สมดุลชีวิต ของคนทำงาน "ด้วยองค์กรแห่งความสุข"
25 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/c64f4664160405f01e244b59502454f6_S.jpg
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
25 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/45ad714773b44d1381a0e88e741132c5_S.jpg
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
20 มิ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev