d902446ba0562340fffaab6128669192.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e969d13d7fefde66fbafcb5c00a631f2_S.jpg
การลงพื้นที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา (ECO-TOWN)
17 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/014621800b92ea3db62391fc614a5e11_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2563
17 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/0798e5f530230e10e4724fbc28aaf4cc_S.jpg
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหนึ่งในเหยื่อเหตุกราดยิ่ง
14 ก.พ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev