d902446ba0562340fffaab6128669192.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3f1c1a91e6af039c6aa5f528b1abaadd_S.jpg
infographic 012-2563 (บทความวิชาการ) เรื่อง การขอครอบครอง ขายและขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
26 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/a98fe9b6522737e31dd13bd8f58e1ec4_S.jpg
สรุปผลการดำเนินงาน “ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา ” ตัวชี้วัดที่ 2.1.1
22 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/c14c61ea264bc27eb106f3ae0b5a2c19_S.jpg
การประชุมหน่วยงานพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา
21 พ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev