ผู้ตรวจฯ บรรจง เปิดงานสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอจ.โซนภาคเหนือ

05 ส.ค 2563

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด" มี นายอุดม  สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ  โดยมีนายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรยาย  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในโซนภาคเหนือกว่า 60 คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก