สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดแถลงข่าวการจัดงาน"ภูษาหัตถศิลป์ถิ่นอุทัย" 

05 ส.ค 2563

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดแถลงข่าวการจัดงาน "ภูษาหัตถศิลป์ถิ่นอุทัย" ตามโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือและเครื่องเงิน ประจำปี 2563 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี นางยลดา ภูริผล กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง นางวรินทร์อร จันทร กลุ่มผ้าทอโสดา เข้าร่วม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์  

โดยงาน "ภูษาหัตถศิลป์ถิ่นอุทัย" จัดโดย อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ ผู้ผลิตเครื่องเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผ้าทอ และเครื่องประดับเงินของจังหวัด และเพื่อเป็นการรักษาองค์ความรู้และวัฒนธรรมการทอผ้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผ้าทอมือและเครื่องประดับเงินของจังหวัดมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความนิยมของผู้บริโภค และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่ยอมรับ และพัฒนาเป็นอาชีพส่งเสริมคุณภาพอาชีพ โดยงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี