วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563 14:21

ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด4.0 (OPOAI+Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563