วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 15:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด 4.0 (OPOAI+Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป