ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/64a58a87366d20bdb39f43675407e112_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563 บริษัท สยามทรัพย์มณี จำกัด ผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ชนิดเกลือหิน
30 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/f436ced16f6125b8d2c50698c011ff8a_S.jpg
คู่มือแนวทางการปรับตัวในการรับมือสภาวะฉุกเฉินทางไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้งานทางอุตสาหกรรม
27 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/3a78bbe56e888ab4ab0630cb72b42f17_S.jpg
โปสเตอร์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงงานอุตสาหกรรม
24 พ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev