ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ก.อุตฯ ลงพื้นที่คิกออฟแหล่งเรียนรู้ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี

09 ส.ค 2563

จ.ชลบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายใบน้อย​ สุวรรณชาตรี​ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม​ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนตะเคียนเตี้ยและร่วมกิจกรรมปลุกพลังเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนางวันดี ประกอบธรรม ผู้นำชุมชนฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำหรับชุมชนตะเคียนเตี้ย เป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้เข้าไปพัฒนาและสนับสนุนชุมชนในด้านการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างโอกาสทางการตลาดด้วยระบบออนไลน์ การพัฒนา การบริการให้ได้มาตรฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รวมถึงมาตรฐานอื่นผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกชุมชนและผู้ประกอบการ และเปิดหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การทำการตลาดให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ชุมชนตะเคียนเตี้ย บางละมุง ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมเป็น CIV 5 ดาว กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป