รองปลัดจุลพงษ์ฯ มอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาต่อยอดส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10 ส.ค 2563

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการพัฒนางานบริการในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ให้บริการต่าง ๆ โดยมีนางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่

 

สำหรับศูนย์ให้บริการต่าง ๆ ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

     1. ศูนย์พัฒนาและทดสอบอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ (HBACC) ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทดลอง ทดสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอุตสาหกรรมกาแฟ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟอะราบิก้าภาคเหนือให้ก้าวหน้าต่อไป

     2. ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา ตลอดจนกระบวนการผลิตเครื่องเขิน

     3. ศูนย์ ITC 4.0 ที่ให้บริการทดสอบ-ทดลองโดยนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในกระบวนการแปรรูปขั้นต้น ซึ่งถือเป็นจุดให้บริการที่ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวัน

 

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชม บริษัท พีเอ็มเอ็ม จำกัด เพื่อเชื่อมโยงโครงการ Robot Robotic ให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดทำมาตรฐานสำหรับงานนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีสมาคมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทยให้การต้อนรับ