วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563 15:18

สอจ.นครราชสีมา สนับสนุนวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่โรงงานในจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมาย ให้นางบุปผา ศรีแก้ว และนางลัดดาพร ชานันโท  นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ