วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 08:58

งาน “สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน” ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 18.00 น.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงานครั้งที่ 1 ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อน Big Brother for Marketing เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน โดยมีนายอภินันท์  เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมวิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตร บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ต.กุดโบสถ์ อ. เสิงสาง จงนครราชสีมา และมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs และผู้ผลิตชุมชน ที่ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ประเภทต่างๆ  รวมทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภคจากโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 36 ราย/45 บูธ ยอดขายทั้งหมดจำนวน 201,680 บาท