รองปลัดจุลพงษ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกาแฟ "Northern Thailand Coffee Fest 2020" กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์กาแฟอะราบิก้าไทยสู่ตลาดโลก

10 ส.ค 2563

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกาแฟ "Northern Thailand Coffee Fest 2020" กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์กาแฟอะราบิก้าไทยสู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ และเยี่ยมชมบูธภายในงาน โดยมีนางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรวมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

 

โดยงาน "Northern Thailand Coffee Fest 2020" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

   1. การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการจำนวน 50 บูธ

   2. นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าและศักยภาพของผู้ประกอบการกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือ

   3. การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟในหัวข้อต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ World Coffee Trend ธุรกิจกาแฟหลังวิกฤติโลก เสน่ห์กาแฟ Moka Pot ในไทย เป็นต้น

   4. Coffee Clinic บูธให้คำปรึกษาด้านกาแฟแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ 

   5. สินค้าราคาพิเศษและโปรโมชั่นมากมาย

   6. การแข่งขัน Latte Art Smackdown เฟ้นหาแชมป์เทลาเต้อาร์ตประจำปี 2563